ChaniaОтворен корем в съвременната хирургична практика
Отворен корем в съвременната хирургична практика

Автори: Венцислав Мутафчийски, Георги Попиванов, Кириен Кьосев
Издателство: Военномедицинска академия - София
Каталожен №: 96146_MUS_02
ISBN: 978-619-7196-14-6
Категория: Хирургия
Година: 2016
Размер: 17 х 25 см.
Корица: Твърда
Страници: 232

Цена: 33,00 лв.

ОПИСАНИЕ
Венцислав Мутафчийски
Георги Попиванов
Кириен Кьосев

Литературният пазар в България вече е обогатен с нова, уникална по рода си монография – ”Отворен корем в съвременната хирургична практика”.
Подобно издание се появява за първи път в родната научна литература.

Монографията е под редакцията на началника на ВМА ген.-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, д.м.н., а негови автори са полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, доц. д-р Кириен Кьосев,д.м. и ст. л-т д-р Георги Попиванов.

Съобщенията за използването на отворения корем в литературата датират още от края на XIX век. Въпреки натрупания опит и оптимистичните резултати в литературата, отвореният корем остава предизвикателство дори и за големите центрове, а често проблемът се представя едностранчиво.
Базирайки се на систематичен анализ на личния и световния опит, авторите на монографията правят изключително ценната първа крачка към системния подход към пациентите с отворен корем в България.

Трудът e уникален за българската научна литература, тъй като в него за първи път са обхванати всички аспекти на техниката на отворения корем. В отделни глави последователно са изложени съвременните показания за приложението на отворения корем, скоровите системи за оценка на тежестта на състоянието на пациентите, техниките за временно затваряне на корема, усложненията и методите за тяхното лечение, както и подробен анализ на методите за лечение на планираните вентрални хернии. Представени са ценни и полезни практически съвети.

Монографията има и ясна практическа насоченост, тъй като различните техники са богато илюстрирани и позволяват на читателя да ги приложи самостоятелно, без да е необходимо присъствието на специалистите.

Подробната и актуална библиографска справка е надежден източник за разширяване на познанията на онези от читателите, които се нуждаят от допълнителна информация.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. СЪВРЕМЕННИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТВОРЕН КОРЕМ
1. Дифузен перитонит
2. Damage control surgery
3. Абдоминален компартмент синдром
4. Остър панкреатит - инфектирани панкреасни некрози и компартмент синдром
5. Дехисценция, дълбока хирургична инфекция, некроа на фаасцията

II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТВОРЕНИЯ КОРЕМ И СКОРОВИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕЖЕСТТА НА ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ

III. МЕТОДИ ЗА ВРЕМЕННО ЗАТВАРЯНЕ НА КОРЕМА
1. Техники без негативно налягане
1.1 Затваряне на кожата
1.2 Bogota bag
1.3 Меш и фолио-меш
1.4 Wittmann patch
1.5 Палисаден дорзовентрален дренаж
2. Техники с негативно налягане
2.1 Vacuum pack
2.2 Vacuum Assisted Closure (V.A.C)
3. Общо сравнение на различните методи

IV. ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД ПРИ ОТВОРЕНИЯ КОРЕМ

V. УСЛОЖНЕНИЯ НА ОТВОРЕНИЯ КОРЕМ
1. Ентероатмосферни фистули
1.1 Характеристика и честота
1.2 Лечение
1.2.1 Метод на Verhaalen
1.2.2 Fistula-V.A.C.
1.2.3 Метод на Layton-di Saverio (Nipple-V.A.C.)
1.2.4 Плаваща стома по Subramanian
1.2.5 Други
2. Абдоминален компартмент синдром
3. Кървене
4. Забавено възстановяване на чревната дейност
5. Латерална ретракция на фасцията
6. Следоперативни хернии след първично затваряне на фасцията

VI. ВТОРИЧНО ЗАТВАРЯНЕ НА КОРЕМА – ПЛАНИРАНИ ВЕНТРАЛНИ ХЕРНИИ
1. Въведение
2. Определение за комплексна вентрална херния
3. Методи
3.1 Време за извършване на интервенцията
3.2 Подготовка на пациента и обща хирургична техника
3.3 Техники
3.3.1 Bridge repair
3.3.2 Компонентна сепарация
3.3.2.1 Техника на Ramirez [25]
3.3.2.2 Техника на Fabian
3.3.2.3 Техника на Lazaro da Silva
3.3.2.4 Техника на Kushimoto et al. (Тurnover flap reconstruction)
3.3.2.5 Техники с интерпозиция на миофасциални ламба
4. Следоперативен период
5. Усложнения
5.1 Рецидиви
5.1.1 Влияние на вида на платното
5.1.2 Влияние на мястото на поставяне на платната
5.2 Ранева инфекция
5.3 Некроза на кожата
5.4 Ентерокутанни фистули
5.5 Предимства на лапароскопската компонентна сепарация
5.6 Профилактика на усложненията
6. Качество на живот
7. Заключение
8. Практически съвети

VII. СРАВНЕНИЕ НА VAC И ФОЛИО-МЕШ ЛАПАРОСТОМИЯ – СОБСТВЕН ОПИТ

 

 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки