ChaniaНегативното налягане в хируртичната практика - индикации и техники
Негативното налягане в хируртичната практика - индикации и техники

Автори: Венцислав Мутафчийски, Владимир Василев, Георги Попиванов, Кириен Кьосев
Издателство: Военномедицинска академия - София
Каталожен №: 96559_MUS_03
ISBN: 978-619-7196-55-9
Категория: Хирургия - Учебници за медицински студенти
Година: 2019
Размер: 17 х 25 см.
Корица: Твърда
Страници: 420

Цена: 60,00 лв.

ОПИСАНИЕ
Венцислав Мутафчийски
Владимир Василев
Георги Попиванов
Кириен Кьосев

Приложението на негативното налягане за лечение на рани датира от десетилетия с първоначално с вакуумните дренажи и постепенно еволюирайки до съвременните комерсиални или импровизирани системи. Въпреки натрупания опит и научна литература по въпроса, на практика все още има редица неизяснени проблеми, на фона на липса на категорични, базирани на доказателствата данни.

Критичният анализ на литературата намира погрешни изводи базирани на неподходящи показатели за оценка в 41% от проучванията, а само 24% от проучванията демонстрират по-добра ефективност на негативното налягане. Ето защо, адекватното и безпристрастно изследване на ефективността от негативното налягане с цел определяне на по-строги показания и алгоритми е задължително и на практика е причина за създаването на настоящия труд.

Трудът е създаден от мултидисциплинарен екип на базата на уникален собствен опит. Ценно негово предимство е систематичния подход, който последователно проследява историческото развитие на различните техники и детайлно представя в девет глави съвременна концепция и механизъм на действие, различните техники с негативно налягане, както и особеностите при различните показания - във военната и травма хирургия, при отворен корем, хирургични усложнения, септичната и пластичната хирургия.

Важни от практическа гледна точка са разгледаните за първи път в българската научна литература приложения на негативното налягане при хирургични усложнения - инфекция на хирургичната рана, хирургия на горен и долен гастроинтестинален тракт, ентероатмосферни фистули и перипротезна инфекция в ортопедичната хирургия, при некротизиращите мекотъканни инфекции, комплексните перинеални рани.

Системният анализ на индикациите и ефективността във военната и травма хирургията, както и обобщеният собствен опит превръщат монографията и в ценно помагало за подготовка на военни хирурзи. Друг принос е практическата насоченост с представяне на всеки етап от приложението на негативното налягане при различните показания, което позволява правилното и ефективно използване на техниките от всеки хирург. За подпомагане на този процес ехниките с негативно налягане са онагледени с 290 фигури.

Всички тези приноси превръщат настоящата монография във фундаментален труд върху негативното налягане, който се публикува за първи път в страната и е подходящ за студенти и специализанти и хирурзи от всички хирургични специалности.

СЪДЪРЖАНИЕ
 1. Въведение и кратки исторически данни
 2. Негативно налягане – съвременна концепция и механизъм на действие
 3. Първични ефекти
 4. Вторични ефекти
 5. Кое е оптималното налягане
 6. Показания и противопоказания
 7. Техники с негативно налягане
 8. Техники само с негативно налягане
 9. Vacuum pack
 10. Комерсиални техники
  1. Vacuum-Assisted Closure
  2. инстилационна терапия
  3. профилактика на инфекциите на хирургичната рана
 11. Негативно налягане във военната и травма хирургия
 12. Негативно налягане при отворен корем
 13. Негативно налягане при хирургични усложнения
 14. Инфекция на хирургичната рана
 15. Хирургия на горен гастроинтестинален тракт
 16. Колоректална хирургия
 17. Ентероатмосферни фистули
 18. Перипротезна инфекция в ортопедичната хирургия
 19. Негативно налягане в септичната хирургия
 20. Некротизиращи мекотъканни инфекции
 21. Комплексни перинеални рани
 22. Пиларни кисти
 23. Перианални фистули при болест на Крон
 24. Негативно налягане в пластичната хирургия
 25. Лечение на трудно зарастващи рани
  1. венозни язви
  2. диабетно стъпало
  3. декубитуси
  4. усложнения, съпътстващи лечението на трудно зарастващи рани
 26. Изгаряния
 27. Профилактична употреба за повишаване успеваемостта на графта при трансплантация на кожа
 28. Обобщение

     IX. Заключение и бъдещи насоки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки