- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Депматология и венерология
Дерматология и венерология
 

Дерматология и венерология

Код: 12339_VAR_58
Автор: Соня Мáрина, Валентина Брощилова, Женя Димитрова, Филка Георгиева, Цвета Калинова, Йоанна Велевска
Издателство:. Медицински университет варна
ISBN: 978-619-221-233-9
Корица: Твърда
Година: 2020
Страници: 192
Цена: 22.00 лв.

Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация

Описание

Представеният нов учебник по дерматология и венерология е предназначен за студенти по медицина, дентална медицина и фармация и цели да бъде модерен инструмент при запознаването с дерматологичната тематика, която е дидактично разработена и поднесена ясно, така че да задоволи нуждите от методично ръководство с богата теоретична основа.
 

Съдържание

 
ОБЩА ДЕРМАТОЛОГИЯ

Ембриология на кожата
Анатомия на кожата
Функции на кожата
Диагностика на кожните болести
Терапия

СПЕЦИАЛНА ДЕРМАТОЛОГИЯ

Дерматози от физични фактори
Екзема/ дерматит
Уртикария, ангиоедем, строфулус
Лекарствени дерматози
Пигментни нарушения
Еритемни дерматози
Папуло-сквамозни, лихеноидни и екзематозни дерматози
Имунобулозни дерматози
Съединителнотъканни заболявания
Васкулити и вазооклузивни заболявания
Заболявания на кожните придатъци
Заболявания на устната кухина
Доброкачествени неоплазми и хиперплазии
Преканцерози
Злокачествени тумори на кожата
Инфекциозни дерматози

 

 

- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО