Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Ехокардиографски стандарти за изследване на дясното сърце
 

Ехокардиографски стандарти за изследване на дясното сърце

Код: 0554ZAHMED05
Автор: Д-р Пламен Петровски 
 Издателство:. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 
Година: 2013
Страници: 94

Цена: 14 лв.

 


Описание

ПОЛЗУВАНИ ОБЩОПРИЕТИ АБРЕВИАТУРИ
НОМЕНКЛАТУРА НА ДЯСНОТО СЪРЦЕ И КОРОНАРНОТО КРЪВООБРАЩЕНИЕ
КОНВЕНЦИОНАЛНА 2D ОЦЕНКА НА ДЯСНОТО СЪРЦЕ
-- А . Дясно предсърдие
-- Б . Дясна камера: Линеарни измервания на дясната камера
-- В . Изходен тракт на дясната камера
ВОЛУМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЯСНАТА КАМЕРА
-- А . Деснокамерна площ и фракционна промяна на площта
-- Б . Двуразмерна оценка на деснокамерните обеми и изтласкваща фракция 
-- В . Триразмерно обемно определение 
МОРФОЛОГИЯ НА ДЯСНАТА КАМЕРА И МЕЖДУПРЕДСЪРДНИЯ СЕПТУМ
-- А . Времеви различия на геометричните промени на септума при систолно обемно деснокамерно обременяване
ХЕМОДИНАМИЧНА ОЦЕНКА НА ДЯСНАТА КАМЕРА И ПУЛМОНАЛНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ
-- А . Систолно налягане в пулмоналната артерия
-- Б . Диастолно налягане в пулмоналната артерия
-- В . Средно налягане в пулмоналната артерия
-- Г . Белодробна съдова резитентност
-- Д . Измерване на налягането в пулмоналната артерия при физическо обременяване
НЕВОЛУМЕТРИЧНА ОЦЕНКА НА ДЕСНОКАМЕРНАТА ФУНКЦИЯ
-- А . Глобална оценка на деснокамерната функция
-- Б . Регионална оценка на деснокамерната функция (TAPSE, TAM, ТДИ) 
----- Миокардна акцелерация при изоволуметрична контракция
----- Регионално деснокамерно напрежение (strain rate) 
----- Двуразмерен strain
ДЕСНАКАМЕРНА ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ
-- А . ДК диастолна функция 
-- Б . Измерване на деснокамерната диастолна функция
-- В . Ефекти на възрастта, респирацията, сърдечната честота и условията на натоварване
-- Г . Клинично значение
КЛИНИЧНО И ПРОГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
ИЗВОДИ
БЕЛЕЖКИ НА РЕДАКТОРА

----

 

Медицинска литература, акушерство игинекология
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО