Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Ехокардиографски стандарти за изследване на дясното сърце
 
Ехокардиографски стандарти за изследване на дясното сърце
Код: 0554ZAHMED05
Автори Д-р Пламен Петровски
Издателство ЗАХАРИ СТОЯНОВ
Дата на издаване: 2013
Страници: 94
Цена: 14,00 Лева

Съдържание

ПОЛЗУВАНИ ОБЩОПРИЕТИ АБРЕВИАТУРИ
НОМЕНКЛАТУРА НА ДЯСНОТО СЪРЦЕ И КОРОНАРНОТО КРЪВООБРАЩЕНИЕ
КОНВЕНЦИОНАЛНА 2D ОЦЕНКА НА ДЯСНОТО СЪРЦЕ
-- А . Дясно предсърдие
-- Б . Дясна камера: Линеарни измервания на дясната камера
-- В . Изходен тракт на дясната камера
ВОЛУМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЯСНАТА КАМЕРА
-- А . Деснокамерна площ и фракционна промяна на площта
-- Б . Двуразмерна оценка на деснокамерните обеми и изтласкваща фракция
-- В . Триразмерно обемно определение
МОРФОЛОГИЯ НА ДЯСНАТА КАМЕРА И МЕЖДУПРЕДСЪРДНИЯ СЕПТУМ
-- А . Времеви различия на геометричните промени на септума при систолно обемно деснокамерно обременяване
ХЕМОДИНАМИЧНА ОЦЕНКА НА ДЯСНАТА КАМЕРА И ПУЛМОНАЛНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ
-- А . Систолно налягане в пулмоналната артерия
-- Б . Диастолно налягане в пулмоналната артерия
-- В . Средно налягане в пулмоналната артерия
-- Г . Белодробна съдова резитентност
-- Д . Измерване на налягането в пулмоналната артерия при физическо обременяване
НЕВОЛУМЕТРИЧНА ОЦЕНКА НА ДЕСНОКАМЕРНАТА ФУНКЦИЯ
-- А . Глобална оценка на деснокамерната функция
-- Б . Регионална оценка на деснокамерната функция (TAPSE, TAM, ТДИ)
----- Миокардна акцелерация при изоволуметрична контракция
----- Регионално деснокамерно напрежение (strain rate)
----- Двуразмерен strain
ДЕСНАКАМЕРНА ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ
-- А . ДК диастолна функция
-- Б . Измерване на деснокамерната диастолна функция
-- В . Ефекти на възрастта, респирацията, сърдечната честота и условията на натоварване
-- Г . Клинично значение
КЛИНИЧНО И ПРОГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
ИЗВОДИ
БЕЛЕЖКИ НА РЕДАКТОРА

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.