- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаХирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Ехокардиографски стандарти за изследване на дясното сърце
 

Ехокардиографски стандарти за изследване на дясното сърце

Код: 0554ZAHMED05
Автор: Д-р Пламен Петровски 
 Издателство:. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 
Година: 2013
Страници: 94

Цена: 14 лв.

 


Описание

ПОЛЗУВАНИ ОБЩОПРИЕТИ АБРЕВИАТУРИ
НОМЕНКЛАТУРА НА ДЯСНОТО СЪРЦЕ И КОРОНАРНОТО КРЪВООБРАЩЕНИЕ
КОНВЕНЦИОНАЛНА 2D ОЦЕНКА НА ДЯСНОТО СЪРЦЕ
-- А . Дясно предсърдие
-- Б . Дясна камера: Линеарни измервания на дясната камера
-- В . Изходен тракт на дясната камера
ВОЛУМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЯСНАТА КАМЕРА
-- А . Деснокамерна площ и фракционна промяна на площта
-- Б . Двуразмерна оценка на деснокамерните обеми и изтласкваща фракция 
-- В . Триразмерно обемно определение 
МОРФОЛОГИЯ НА ДЯСНАТА КАМЕРА И МЕЖДУПРЕДСЪРДНИЯ СЕПТУМ
-- А . Времеви различия на геометричните промени на септума при систолно обемно деснокамерно обременяване
ХЕМОДИНАМИЧНА ОЦЕНКА НА ДЯСНАТА КАМЕРА И ПУЛМОНАЛНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ
-- А . Систолно налягане в пулмоналната артерия
-- Б . Диастолно налягане в пулмоналната артерия
-- В . Средно налягане в пулмоналната артерия
-- Г . Белодробна съдова резитентност
-- Д . Измерване на налягането в пулмоналната артерия при физическо обременяване
НЕВОЛУМЕТРИЧНА ОЦЕНКА НА ДЕСНОКАМЕРНАТА ФУНКЦИЯ
-- А . Глобална оценка на деснокамерната функция
-- Б . Регионална оценка на деснокамерната функция (TAPSE, TAM, ТДИ) 
----- Миокардна акцелерация при изоволуметрична контракция
----- Регионално деснокамерно напрежение (strain rate) 
----- Двуразмерен strain
ДЕСНАКАМЕРНА ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ
-- А . ДК диастолна функция 
-- Б . Измерване на деснокамерната диастолна функция
-- В . Ефекти на възрастта, респирацията, сърдечната честота и условията на натоварване
-- Г . Клинично значение
КЛИНИЧНО И ПРОГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
ИЗВОДИ
БЕЛЕЖКИ НА РЕДАКТОРА

----

 

Медицинска литература, акушерство игинекология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицинаформа за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО