Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Правата на пациента
 
Правата на пациента
Код: 2041MANZAH10
Автори: Янкова, Савов, Кирилов, Доманов, Илиева, Тодоров
Издателство ЗАХАРИ СТОЯНОВ
Дата на издаване: 2009
Страници: 245
 
Цена: 12,00 лв.

Анотация

Книгата представя извършеното проучване на правната уредба на правата на пациента в законодателството на тринадесет държави-членки на Европейския съюз и на Израел. Изследването е извършено от Студентската програма за законодателни проучвания към Народното събрание, включваща студенти по право и Политология от водещи университети в страната и чужбина, под ръководството на д-р Антония Първанова - народен представител от ПГ на НДСВ.

По време на мандатите на 38-ото, 39-ото и 40-ото народно събрание Студентската програма се утвърди като нов и успешен модел за подпомагане на народните представители при осъществяване на конституционно уреденото им право на законодателна инициатива и като ефективно действаща форма за гражданско участие в законодателния процес.

В проучването са разгледани определението на понятието „пациент", страните в правоотношението по предоставяне на медицинска помощ, видовете права и задължения на пациентите, уредбата на пациентските права, нерегламентирани в българското законодателство, органите в системата на медицинското обслужване, свързани с упражняването и защитата на предоставените права, отговорността и дължимите обезщетения при нарушаване на правата на пациентите и при вреди в резултат на лекарска грешка.

Особен интерес представлява институтът на „наказателните вреди", познат в страните от англосаксонската правна система.
Като приложения към проучването са включени иск на увредения пациент или неговите наследници и схема на процедурата за помирение и обезщетение в Република Франция.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.