Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Практическа сексология
 
Практическа сексология - ръководство по сексологично консултиране за общопрактикуващия лекар
Код: 21377_ZNA21
 
Автор: Д-р Румен Бостанджиев
Дата на издаване: 2000, Формат в мм.: 140х210, стр: 184
Цена: 12,00 лв.

Съдържание

Общопрактикуващият лекар и сексологичното консултиране
-- Общопрактикуващият лекар в системата на съвременната сексологична помощ

---- Методи на сексологична помощ
---- Роля на Общопрактикуващия лекар в опазването и развитието на сексуалното здраве
---- Специфични задачи на Общопрактикуващия лекар в областта на сексуалното здраве
-- Квалификация на Общопрактикуващия лекар в областта на сексуалното здраве
---- Специфика на сексуалното консултиране и подготовка на консултанта
---- изисквания спрямо личностните качества на консултанта
---- изисквания спрямо професионалните познания на консултанта
---- изисквания по отношение на практическите умения на консултанта
Общи въпроси на сексологията
-- Психофизиология на сексуалния отговор
---- Елементи на сексуалното функциониране
---- Регулаторни механизми в сексуалното функциониране
-- Развитие на сексуалността през различните възрастови периоди
---- Общи закономерности на сексуалното развитие
---- Пренатално развитие на сексуалността
---- Развитие на сексуалността през детството
---- Развитие на сексуалността през юношеството
---- Сексуалността в зряла възраст
---- Сексуалността в напреднала и старческа възраст
-- Сексуални проблеми
---- Същност на Сексуалните проблеми
---- Норми и патология в сексуалността
---- Квалификация на сексуалните проблеми
---- На коя медицинска дисциплина са приоритет сексуалните разстройства
---- Общи патогенетични механизми
-- Сексологично консултиране
---- Специфика на сексологичното консултиране
---- Граници между сексологичното консултиране и останалите форми на сексологична помощ
---- Сексологичното консултиране като процес
---- Основни принципи на консултирането
---- Задачи на сексологичното консултиране
---- Фактори за ефективността на сексологичното консултиране
---- Модели на сексологично консултиране
---- Обобщени схеми на сексологичното консултиране като процес
Специфика на консултирането при най-честите сексуални проблеми
-- консултиране при еректиални дисфункции
---- Диагностични бележки
---- Клинична картина на еректиалната дисфункция
-- Консултиране при ускорена ерекция
---- Терминологични уточнения
---- Клинични характеристики на ускорената еякулация
---- Клинични картина на ускорената еякулация
---- Етиология и патогенеза на ускорената еякулация
---- Разпространение на ускорената еякулация
---- Профилактика на ускорената еякулация
-- Консултиране при потиснато сексуално желание
---- Терминологични уточнения
---- Етиология и патогенеза на потиснато сексуално желание
-- Консултиране при оргазмични разстройства
---- Същност и разпространение
---- Клинични картина на
---- Етиологични фактори и механизми за възникване на оргазмичните разстройства
---- Терапевтични подходи за справяне с оргазмичните нарушения
-- Консултиране при вагинизъм
----- Същност, причини и клинични прояви на вагинизма
---- Консултативно поведение при вагинизъм
-- Възможнжсти за сътрудничество и повишаване на квалификацията в областта на сексуалното здраве
---- Възможнжсти за участие в обучителни програми по сексология и сексологично консултиране
---- Възможнжсти за повишаване на информираността по въпросите на сексологията посредством internet

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.