Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАОнкология - Учебник за студенти по медицина и лекари
Онкология - Учебник за студенти по медицина и лекари

Код: 63400_ARB_78
Категория: Онкология, Учебници за студенти по медицина
Автор: Под редакцията на доц. д-р Наталия Чилингирова
Издателство: Арбилис
ISBN: 978-619-7063-40-0
Година: 2020
Страници: 732

Цена: 70 лв.

ОПИСАНИЕ

Идеята на този учебник е да подпомогне подготовката на студентите по медицина по една нова за тях специалност (каквато е онкологията в медицинските университети в България), като създаде стабилна основа за техните знания.

Тъй като в съответствие с научните открития на нашето съвремие познанията ни за онкологичните заболявания се разширяват и съответно парадигмите на лечението се променят, определянето на идеалния метод за обучение на студенти по медицина в тази толкова всеобхватна дисциплина придобива все по-голяма важност.

Необходимо е да се обърне внимание на това, кои елементи от сложната, мултидисциплинарна грижа за пациента трябва да получават най-голям акцент в ограничената във времето учебна програма. Уместно е да се постави под въпрос, какво трябва да знаят студентите по медицина на всеки етап от своето образование по отношение на постигането на академични, а впоследствие и на клинични показатели.

Затова разработването на учебен план, който да осигурява адекватна основа, е от ключово значение. По този начин у всички студенти ще се изградят трайни знания и умения, които ще им позволят да се развият като добри клиницисти.

Крайъгълен камък за постигането на тази амбициозна, но изключително важна цел е именно учебникът по онкология. Макар изучаването на онкология дълги години да не фигурираше в учебната програма на студентите по медицина, към момента вече е залегнало в програмите на някои от медицинските университети в България.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава 1
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 2
БИОЛОГИЯ НА МАЛИГНЕНИТЕ ТУМОРИ

Глава 3
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИЯТА

Глава 4
СКРИНИНГ ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 5
ПРИНЦИПИ НА ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ В ОНКОЛОГИЯТА

Глава 6
ПРИНЦИПИ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО

Глава 7
ОСНОВИ НА ОНКОФАРМАКОЛОГИЯТА

Глава 8
ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С АВАНСИРАЛО ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Глава 9
СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ОНКОЛОГИЯТА

Глава 10
ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА В ОНКОЛОГИЯТА

Глава 11
КАРДИООНКОЛОГИЯ

Глава 12
КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В ОНКОЛОГИЯТА. GCP. ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Глава 13
ИНОВАЦИИ В ОНКОЛОГИЯТА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ. ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

Глава 14
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ

Глава 15
ТУМОРИ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

Глава 16
БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

Глава 17
КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА

Глава 18
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ТУМОРИ

Глава 19
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ

Глава 20
УРОГЕНИТАЛНИ ТУМОРИ

Глава 21
САРКОМИ И ДРУГИ РЕДКИ ТУМОРИ

Глава 22
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ С НЕИЗВЕСТНО ПЪРВИЧНО ОГНИЩЕ

Глава 23
МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ И ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ КОЖНИ ТУМОРИ

Глава 24
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност