Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАЕкспертна оценка на психологичната травма
Експертна оценка на психологичната травма

Автор: Калоян Куков
Издателство: Астарта
Каталожен №: 1906_AST_06
ISBN: 978-954-350-292-9
Категория: Психология
Година: 2020
Размер: 14 х 21 см.
Корица: Мека
Страници: 370

Цена: 37,00 лв.

--

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

ПЪРВА ГЛАВА. БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В ОЦЕНКАТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ТРАВМА
1.Анализ на проблема

2.Психология на травмата и ПТСР

3.Посттравматично стресово разстройство вкласификациите Международна класификация наболестите“ и „Диагностичен и статистическинаръчник“

Посттравматично стресово разстройство и DSM-V

4.Устойчивост на стрес (resilience) илиневропсихическа устойчивост

Невропсихическа устойчивост (НПУ)

ВТОРА ГЛАВА. ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ТРАВМАТА И ПТСР Експертна оценка на психологичната травма

1.Структура на съдебнопсихиатричната исъдебнопсихологичната експертиза

Личностова сфера на емоционална компетентност

Личностова сфера на социална компетентност

2.Методи на изследване

3.Психологическо тестово изследване на ПТСР всъдебната психология

3.1. Скринингови методи за оценка на когниция

4.Специализирано невропсихологично изследване

4.1. Тестове за внимание, концентрация и скорост на обработка на информацията

4.2. Тестове за психомоторното функциониране и визуално-пространствени процеси

4.3. Тестове за ученето и паметта

4.4. Тестове за изследване на интелект

4.5. Изследване на емоционалните преживявания

Депресивни скали

4.6. Изследване на индивидуално-психологични особености

4.7. Въпросници за копинг стратегии

4.8. Психологическа оценка на суицид

4.9. Психологично тестово изследване с въпросници за ПТСР

4.10. Проективни методи използвани в оценката на психологичната травма

ТРЕТА ГЛАВА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАВМАТИЧНОСТТА – ДАННИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ

1. Анализ на надеждността на Trauma Symptom Checklist-40

Базисни понятия, свързани с надеждността и валидността

2. Анализ на валидността на Trauma Symptom Checklist-40

3. Методология на изследването

Надеждност на субскалите за цялата извадка

Дескриптивна статистика

Факторен анализ

Първоначална патерн матрица от SPSS

Патерн матрица от SPSS с четири фактора

Валидност

4. Анализ на получените данни

Демографски анализи

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. КОМОРБИДНОСТ НА ПОСТТРАВМАТИЧНОТО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО И ДРУГИ ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

1. Посттравматично стресово разстройство и избягващо личностово разстройство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност