Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАПропедевтика на вътрешните болести - преглед и изследване на пациента - Том 1
Пропедевтика на вътрешните болести - преглед и изследване на пациента - Том 1

Автор: Под редакцията на проф. д-р Даниела Петрова
Издателство: МУ_София
Каталожен №: 91340_DPT_700
ISBN: 978-619-7491-34-0
Категория: Вътрешни болести
Година: 2021
Размер: 17 х 25 см.
Корица: Твърда
Страници: 366

Цена: 45,00 лв.

ОПИСАНИЕ
Проф. д-р Даниела Петрова
Проф. д-р Даниела Петрова


Вътрешните болести са в основата на всички клинични медицински специалности. Те обединяват знанията за нормалната функция и патологичните отклонения на всички органи и системи в човешкия организъм. Това е основна учебна дисциплина, която обхваща разпознаването, клиничното диагностициране, оформянето на диференциално-диагностично мислене и терапевтично поведение. Основно място в учебния процес и систематичното натрупване на знания в тази област на медицината заема Пропедевтиката на вътрешните болести.

Пропедевтиката на вътрешните болести е основа на обучението по медицина, тъй като изгражда основни клинични умения.

Те включват анамнеза (разпит на болния), физикални методи на цялостно изследване, запознаване с всички основни лабораторни и инструментални диагностични методи, интерпретация на получената информация и изграждане на диагноза. В представения учебник се съчетават утвърдените концепции в класическите методи за диагноза с най-новите постижения в съвременната медицина.

В Том 1 са включени основните физикални, лабораторни и инструментални неинвазивни и инвазивни методи на изследване на всички органи и системи. Обстойно са представени и изследванията на дихателна и сърдечно-съдова система, като са включени новостите в класификациите, етиологията, патогенезата и методи на изследване при тези заболявания.

Това дава възможност за последователно осъществяване на стъпките на диагностичния процес и изграждане на диагноза. Предстои издаването и на Том 2, който ще включва останалите системи в човешкия организъм, както и систематизирано представяне на отделните болести. 

Значимостта на дисциплината Пропедевтика на вътрешните болести и необходимостта от представяне на новите достижения в съвременната вътрешна медицина налага, след 30-годишен интервал, издаването на нов учебник.

В него са представени физикалните методи на изследване, при спазване на класическите принципи, както и всички достъпни съвременни диагностични методики, използвани за изграждане на диагнозата при различните заболявания и патологични състояния в областта на вътрешната медицина.

Учебникът е предназначен за студенти по медицина III-ти курс, студенти в следващите курсове, стажант-лекари, специализанти и млади специалисти, и преподаватели.

Учебникът се издава по повод 100-годишнината от съществуването на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести „професор Стоян Киркович“, Медицински Университет – София, и се посвещава на нейния основател, неговите ученици и последователи, и нашите учители и колеги!

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ПРЕДГОВОРVII
2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ, ЗАДАЧИ НА КЛИНИЧНАТА МЕДИЦИНА – ДИАГНОСТИЧЕН ПРОЦЕС - Д. Петрова
3. ИСТОРИЯ НА БОЛЕСТТА, АНАМНЕЗА (АNAMNESIS) - О. Георгиев, В. Пенчева
4. СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ (STATUS PRAESENS) - Д. Петрова
5. ОБЩО СЪСТОЯНИЕ - Д. Петрова
6. ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛАВАТА - Д. Петрова
7. ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЯТА - Д. Петрова, Д. Красимирова
8. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ - Д. Петрова
9. ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

9.1. АНАТОМИЧНИ ТОЧКИ И ОБЛАСТИ, ОРИЕНТАЦИЯ ПО ГРЪДНИЯ КОШ И ТОПОГРАФИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ - В. Пенчева, О. Георгиев, Ц. Мондешки
9.2. СИМПТОМИ И СИНДРОМИ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА - Д. Петрова
9.3. ОГЛЕД НА ГРЪДНИЯ КОШ - Д. Петрова, Р. Билюков
9.4. ПАЛПАЦИЯ НА ГРЪДНИЯ КОШ - С. Найденска, Р. Билюков
9.5. ПЕРКУСИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ - Ц. Мондешки, Д. Петрова
9.6. АУСКУЛТАЦИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ - Д. Петрова, Р. Билюков, Ц. Мондешки
9.7. ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
9.7.1. ЛАБОРАТОРНИ КРЪВНИ ТЕСТОВЕ - В. Пенчева
9.8. МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА - НА БЕЛИЯ ДРОБ, С. Найденска
9.9. МИКРОБИОЛОГИЧНА И ИМУНОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА - С. Найденска, В. Пенчева
9.10. ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОЗА НА БЕЛИЯ ДРОБ
9.10.1. НЕИНВАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЛИЯ ДРОБ
9.10.1.1. ОБРАЗНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЛИЯ ДРОБ - С. Найденска, Д. Петрова
9.10.1.2. ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА - П. Шошков
9.10.1.3. ПОЛИСОМНОГРАФИЯ И ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОЗА НА СИНДРОМА НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ (СОСА) И ДРУГИ ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН - Р. Билюков, Ц. Мондешки, О. Георгиев
9.10.2. ИНВАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЛИЯ ДРОБ
9.10.2.1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ И КИСЕЛИННО-АЛКАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ - В. Пенчева
9.10.2.2. БРОНХОСКОПИЯ - Ц. Мондешки, Д. Петрова, Р. Билюков
9.10.2.3. ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ, ПЛЕВРАЛНА ПУНКЦИЯ, ПЛЕВРАЛНИ ПУНКТАТИ200 - Д. Петрова, С. Найденска
10. СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА
10.1. АНАМНЕЗА. СНЕМАНЕ НА КАРДИОЛОГИЧНА АНАМНЕЗА - В. Гергова
10.2. ОСНОВНИ СУБЕКТИВНИ СИМПТОМИ ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
10.2.1. ГРЪДНА БОЛКА - Е. Манов, А. Иванов
10.2.2. ДРУГИ СИМПТОМИ ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - А. Иванов, Е. Манов, В. Гергова
10.3. СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ - А. Иванов
10.4. ОСТРА ЦИРКУЛАТОРНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (ШОК) - А. Иванов
10.5. РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ - А. Иванов, Н. Рунев, Е. Манов
10.6. ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА284
10.6.1.ТОПОГРАФИЯ НА СЪРЦЕТО - В. Гергова
10.6.2.ОГЛЕД - К. Кощикова, Г. Николов
10.6.3. ПАЛПАЦИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА - Ст. Найденов, К. Кощикова
10.6.4. ПЕРКУСИЯ НА СЪРЦЕТО - Ст. Найденов
10.6.5. АУСКУЛТАЦИЯ НА СЪРЦЕТО - А. Иванов, Е. Манов, Н. Рунев
10.6.6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИЯ ПУЛС - Ст. Найденов
10.6.7. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕНОЗНИЯ ПУЛС - Н. Рунев
10.7. НЕИНВАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ - Е. Манов, А. Иванов
10.8. ДРУГИ НЕИНВАЗИВНИ ОБРАЗНИ МЕТОДИ - М. Михайлова
10.9. ИНВАЗИВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ - Н. Рунев

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност