Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАЕлектробиофизични фактори Теоретични основи и практическо приложение - Първа част
Електробиофизични фактори Теоретични основи и практическо приложение - Първа част
Код: 60012_NSA_79
Категория: Физиотерапия, Кинезитерапия, Ерготерапия
Автор: Диана Стефанова, Мариана Ангелчева
ISBN: 978-619-7660-01-2
Издателство: ВИДЕЛИНА 
Година: 2022
Страници: 200
формат 14 х 21 см 
Цена: 46 лв.
ОПИСАНИЕ

Пред специалистите осигуряващи здравни грижи на пациентите се представят нови предизвикателства и нови възможности за лечение.

Това налага непрекъснато разширяване на познанията в тази област. Ефективното и безопасно приложение на електробиофизичните фактори обаче не е възможно без да се познават и разбират основните научни принципи и доказателства, методите, параметрите и мерките за безопасно приложение.

Учебникът е предназначен за студентите изучаващи теорията и практиката на прилагане физикалните фактори за придобиване на знания, умения и професионални компетенции необходими за бъдещата им безопасна и ефективна клинична практика.

Този учебник може да бъде полезен и за практикуващите професионалисти по физиотерапия, рехабилитация, преподаватели, лекари, други медицински и немедицински специалисти с интерес в тази област за осигуряване на оптимална и ефикасна грижа за техните пациентите.

Учебникът е с общ обем 200 стр., със  съвременна структура, използва достъпен език. Застъпени са както класическите концепции, така и съвременните изследвания в областта на Физикалната и рехабилитационна медицина, което придава актуалност и значимост на учебника.

Съдържанието включва два раздела. Първият представлява въведение във физикалната терапия. Физикалните фактори са класифицирани според съвременните насоки по формата на енергията, която доставят да тъканите. Поставени са теоретичните основи, необходими за разбиране механизма на действие и предаване на физичната енергия в биологичните тъкани.

Обсъжданите термини, принципи и теории са подкрепени с научни изследвания и доказателства. В следващия раздел специално внимание е отделено на биофизичните, физиологичните и терапевтичните ефекти и на клиничното приложение на ултравиолетовите лъчи и ултразвука. Обхваната е теорията и практиката на водолечението, балнеолечението и климатолечението.

В началото на всяка глава са поставени цели, които насочват вниманието на читателя към основните и най-важни моменти от разискваната тема. Учебникът е илюстриран с таблици и фигури за постигане на по-добро разбиране на материята. За улесняване на търсенето най-важните термини са представени в полета.

В края на всяка глава е направено обобщение, което, заедно с разработените въпроси за самооценка и тестове. Предоставени са избрани източници и препоръчителна допълнителна литература. Осигурява необходимите базови познания за приложението на физикалните фактори като част от комплексното въздействие във Физикалната и рехабилитационна медицина както с лечебна, така и с профилактична цел.

 

---
..

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност