Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАПатофизиология
Патофизиология

Код: 21323_SIM10
Категория: Физиология. Патофизиология
Автор: Под ред. на проф А. Стойнев
Издателство: Симел
Година: 2011
Страници: 290

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Цена: 00 лв.

Поръчай
ОПИСАНИЕ
УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "ФАРМАЦЕВТИ" И "РЕХАБИЛИТАТОР И ЕРГОТЕРАПЕВТ" ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЩА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
1. Предмет, задачи, методи и историческо развитие на патофизио-логията -А. Стойнев 
2. Учение за болестта, етиология и патогенеза — А. Стойнев, И. Петкова 
3. Патофизиология на клетъчното увреждане - С. Лазаров, М. Тодорова 
4. Реактивност и резистентност, нарушения на имунитета -М. Тодорова, С. Лазаров 
5. Нарушения на местното кръвообращение и микроциркулация -И. Петкова, А. Стойнев 
6. Нарушения на терморегулацията - треска и хипертермия -А. Стойнев, М. Тодорова 
7. Възпаление - М. Тодорова, А. Стойнев 
8. Патофизиология на тъканния растеж - А. Стойнев, М. Тодорова 
СПЕЦИАЛНА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
9. Нарушения на кръвната система-С. Лазаров, М.Тодорова 
10. Нарушения на сърдечно-съдовата система - А. Стойнев, М. То­дорова 
11. Нарушения на дихателната система - С. Лазаров, М.Тодорова
12. Нарушения на храносмилателната система-А. Стойнев, И. Пе­ткова 
13. Патофизиология на черния дроб - М. Тодорова, С. Лазаров 
14. Нарушения на обмяната на веществата - А. Стойнев, М. Тодо­рова 
15. Нарушения на отделителната система - М. Тодорова, С. Лаза­ров 
16. Нарушения на водно-електролитния баланс и киселинно-ал-калното състояние - И. Петкова, А. Стойнев 
17. Нарушения на ендокринната система-М. Тодорова, А. Стойнев
18. Нарушения на нервната система - А. Стойнев, И. Петкова 
19. Нарушения на опорно-двигателния апарат - А. Стойнев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки