Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАОснови на анатомията и физиологията
Основи на анатомията и физиологията

Код: 0305ANATSIML33
Категория: Анатомия, Физиологията
Автор: Димо кръстев, Елена Джамбазова 
Издателство: Симел
Година: 2017
Страници: 464 

НЯМА НАЛИЧНОСТ

 

Поръчай
---

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИ НА АНАТОМИЯТА И ФИЗИОЛОГИЯТА
КРАТКА ИСТОРИЯ НА АНАТОМИЯТА И ФИЗИОЛОГИЯТА
АНАТОМИЧНИ РАВНИНИ И АНАТОМИЧНА НОМЕНКЛАТУРА
Ориентири в човешкото тяло 
Анатомична терминология

Глава 1: КЛЕТКА
Химичен състав на клетката 
Външна морфология на клетката
Устройство на клетката
Телесни течности 
Транспорт през клетъчната мембрана
Механизми на междуклетъчна сигнализация
Хомеостаза.
Регулация на функциите в организма

Глава 2: ТЪКАНИ.
Междуклетъчни свързвания 
Общи свойства на тъканите. 
Видове тъкани.
Епителна тъкан
Съединителна тъкан.
Мускулна тъкан.
Нервна тъкан.
Полова тъкан.

Глава 3: КОЖА
Строеж на кожата.
Функционална организация на кожата.
Образувания на кожата
Функции на кожата.

Глава 4: ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ
КОСТИ (OSTEOLOGIA).
Макроскопски строеж на костта.
Кръвоснабдяване и инервация на костта
Развитие и растеж на костите 
Костен метаболизъм.
Кости на черепа.
Кости на туловището
Кости на горния крайник.
Кости на долния крайник.
СВЪРЗВАНИЯ МЕЖДУ КОСТИТЕ (ARTHROLOGIA).
Стави в човешкото тяло.
Съединения на гръбначния стълб
Съединения на гръдния кош
Съединения на черепа
Съединения на раменния пояс и горния крайник
Съединения на тазовия пояс и долния крайник
МУСКУЛИ (MYOLOGIA).
Устройство и механика на скелетните мускули
Групи мускули в човешкото тяло.
Мускули на главата.
Мускули на шията.
Мускули на гърба.
Мускули на гърдите.
Мускули на корема.
Собствени мускули на раменния пояс и на свободния горен крайник.
Мускули на долния крайник.

Глава 5: ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ КЛЕТКИ
Мембранен потенциал на покой
Видове възбудими мембрани 
Видове възбуждане при дразнене на електровъзбудими мембрани
Локален отговор
Акционен потенциал
Свойства на акционния потенциал.
Разпространение на акционния потенциал по мембраната
Предаване на информация между възбудими клетки.
Електрични синапси
Химични синапси
Медиатори, рецептори и механизъм на тяхното действие.
Нискомолекулни съединения: Ацетилхолин, биогенни амини, аминокиселини
Невропептиди.
Азотен оксид

Глава 6: ФИЗИОЛОГИЯ НА МУСКУЛИТЕ 
Физиология на скелетните мускули
Функционално устройство.
Строеж на миофибрилите
Възбуждане на скелетните мускули.
Свързване на процеса на възбуждане с процеса на съкращение
Механизъм на мускулното съкращение
Отпускане на мускула. 
Видове мускулни съкращения.
Регулация на силата на мускулното съкращение
Енергиен метаболизъм на мускулното съкращение
Умора на мускула
Физиология на гладките мускули.
Висцерални гладки мускули.
Дискретни гладки мускули
Функционална морфология на гладките мускули.
Инервация на гладките мускули.
Механизъм на мускулното съкращение
Особености на съкращенията на гладките мускули
Регулация на съкращенията.
Физиология на миокарда

Глава 7: НЕРВНА СИСТЕМА. 
Функции на нервната система.
Неврон
Функции на невроните 
Видове неврони
Функционални зони на неврона.
Връзки между невроните 
Невроглия
Организация на нервната система 
ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА
Устройство и функции на главния мозък.
Устройство и функции на гръбначния мозък.
Електроенцефалография.
Бодрост.
Физиология на съня
Висши функции на нервната система.
Неврофизиологични основи на съзнанието.
Неврофизиологични основи на речта.
Неврофизиологични основи на паметта.
ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
Гръбначномозъчни нерви.
Черепномозъчни нерви.
Рефлексна дейност на нервната система.
Рефлексна дъга.
Видове рефлекси.
Обща характеристика на системата за регулация на позата и движенията.
Участие на гръбначния мозък в регулиране на движенията
Участие на мозъчния ствол в регулиране на движенията 
Участие на мозъчната кора в регулиране на движенията
Участие на базалните ганглии в регулиране на движенията
Участие на малкия мозък в регулиране на движенията.

Глава 8: ВЕГЕТАТИВНА НЕРВНА СИСТЕМА.
Дялове на ВНС
Физиологично действие на симпатиковия дял.
Физиологично действие на парасимпатиковия дял.
Взаимодействие между симпатиковия и парасимпатиковия дял.
Центрове, регулиращи вегетативните функции.

Глава 9: ТЕРМОРЕГУЛАЦИЯ. 
Нормална телесна температура.
Механизми на топлопродукция.
Механизми на топлоотдаване 
Механизми на терморегулация.
Нарушения в поддържането на нормална телесна температура

Глава 10: СЕТИВНИ СИСТЕМИ 
Сетивни функции на нервната система.
Общо устройство на сетивните системи.
СОМАТОСЕТИВНА СИСТЕМА. 
Рецептори.
Тактилни рецептори (механорецептори).
Температурни рецептори (терморецептори) .
Болкови рецептори (ноцицептори) .
Проводни пътища .
Корови зони.
Болка.
Видове болка.
Естествена противоболкова (антиноцицептивна) система.
ОБОНЯТЕЛНА И ВКУСОВА СИСТЕМИ
Устройство и функция на обонятелната система.
Обонятелни пътища и корови зони.
Нарушения в обонянието.
Устройство и функция на вкусовата система.
Вкусови усещания.
Вкусови пътища и корови зони.
Нарушения на вкуса
СЛУХОВА СИСТЕМА
Характеристика на звука
Устройство и функция на органа на слуха – ухото.
Слухови рецептори.
Кодиране на информацията за честотата на звука.
Кодиране на информацията за силата на звука
Проводни пътища
Корови зони.
Нарушения на слуха
ВЕСТИБУЛАРНА СИСТЕМА. 
Вестибуларен апарат.
Вестибуларни рецептори
Проводни пътища и корови зони.
Нарушения във функцията на вестибуларната система
ЗРИТЕЛНА СИСТЕМА.
Анатомия на окото
Формиране на зрителния образ. Оптичен апарат на окото.
Оптични аномалии
Зеница и зенични реакции
Зрителни пътища.
Зрително поле
Зрителна острота.
Цветно зрение

Глава 11: ЕНДОКРИННА СИСТЕМА.
Хормони - видове, транспорт, механизъм на действие, елиминиране
Регулация на хормоналната секреция.
Жлези с вътрешна секреция. 
Епифизна жлеза.
Хипофизна жлеза.
Щитовидна жлеза.
Паращитовидни жлези. 
Надбъбречни жлези.
Задстомашна жлеза.

Глава 12: КРЪВ
Функции на кръвта
Количество и състав на кръвта.
Хемостаза (кръвоспиране) 
Кръвосъсирване (хемокоагулация)
Кръвни групи

Глава 13: СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА
Сърце – устройство, функции 
Възбудно-проводна система. 
Възбудимост на миокарда. 
Електрокардиограма (ЕКГ) 
Сърдечен цикъл. Фази.
Сърдечни тонове
Регулация на сърдечната дейност
Кръвоносни съдове – устройство, видове, функции
Кръвообращение
Микроциркулация.
Хемодинамика.
Движение на кръвта във вените.
Кръвно налягане
Артериален пулс
Лимфна система.
Регулация на съдовия тонус 
Регулация на дейността на сърдечно-съдовата система и кръвното налягане

Глава 14: ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА
Анатомия на дихателната система
Нос и носна кухна.
Околоносни синуси.
Гръклян
Дихателна тръба и бронхи.
Бял дроб.
Физиология на дихателната система.
Функциаонална анатомия на дихателните пътища.
Кръвоснабдяване и инервация.
Дишане. Етапи.
Белодробни обеми и капацитети.
Регулация на дишането.

Глава 15: ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА.
Функции на храносмилателната система
Функционална анатомия на храносмилателната система.
Ентерална нервна система
Процеси на храносмилане
Устна кухина
Храносмилане в устната кухина
Гълтач.
Хранопровод
Стомах
Храносмилане в стомаха
Задстомашна жлеза и черен дроб .
Тънко черво.
Храносмилане в тънкото черво
Дебело черво

Глава 16: ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВА И ЕНЕРГИЯ.
Обмяна на въглехидратите. Регулация
Разграждане и обмяна на мастите. Регулация.
Обмяна на белтъците. Регулация.
Минерална обмяна.
Водна обмяна
Обмяна на витамините

Глава 17: ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА
Бъбрек.
Устройство на нефрона. 
Функции на бъбреците 
Особености в кръвоснабдяването на бъбреците.
Механизъм на образуване на урината.
Гломерулна филтрация. 
Тубулна реабсорбция и тубулна секреция.
Концентриране и разреждане на урината.
Обем и състав на крайната урина
Микция.
Пикочни пътища
Бъбречен клирънс
Регулация на бъбречната функцияГлава 18: АЛКАЛНО-КИСЕЛИННО РАВНОВЕСИЕ 
Източници на Н+ в организма 
Регулация на АКР
Буферни системи в телесните течности.
Дихателна регулация на АКР
Бъбречна регулация на АКР.
Нарушения на АКР.Глава 19: ПОЛОВА СИСТЕМА 
Анатомия и физиология на мъжката полова система
Външни полови органи на мъжа.
Вътрешни полови органи на мъжа
Анатомия и физиология на женската полова система.
Външни полови органи на жената.
Вътрешни полови органи на жената
Менструален цикъл
Млечна жлеза.
Промени в организма по време на бременност
Лактация.
Раждане

 

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки