Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАСоциална медицина
Социална медицина

Автор: Под редакцията на проф. Петко Салчев, проф. Тони Веков
Издателство: Български кардиологичен институт
Каталожен №: 62417_TGA_24
ISBN: 978-619-7184-07-5
Категория: Социална медицина
Година: 2020
Размер: 14 х 21 см.
Корица: Твърда
Страници: 744
Цена: 50,00 лв.

ОПИСАНИЕ

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Използвани съкращения
1- Увод: Социална медицина и / или обществено здраве
2- История и развитие на социална медицина
3- Основни изследователски методи

3-1 Епидемиологични методи
3-2 Социологически методи
3-3 Статически методи
3-4 Икономически методи
3-5 Експериментални методи
4- Основни детелминанти на здравета
4-1 Начин на живот
4-2 Генетични фактори
4-3 Околна и трудова среда
4-4 Здравна система
4-5 Икономически фактори
4-6 Образователни фактори
5- Показатели за оценка на общественото здраве
5-1 Демографски показатели
5-2 Заболяваемост, неработоспособност, социалнозначими заболявания
5-3 Показатели за физическо развитие
5-4 Социално-икономически показатели
5-5 Специфични показатели. Рискови групи
6- Промоция на здравето и профилактика на болестите
6-1 Промоция на здравето 0 политики и програми
6-2 Първична и вторична профилактика на болестите
6-3 Глобализация и обществено здраве
6-4 Здравно възпитание
7- Здравна политика и законодателство
7-1 Структура, функции и приоритети на здравната политика
7-2 Здравно и лекарствено законодателство
8- Здравна система в България
8-1 Първична извънболнична медицинска помощ
8-2 Спешна медицинска помощ
8-3 Специализирана извънболнична медицинска помощ
8-4 Болнична медицинска помощ
9- Здравно осигуряване
9-1 Разходи за здравеопазване
9-2 Социално здравно осигуряване
10- Здравен мениджмънт
10-1 Теория на управлението
10-2 Управление на човешките и финансовите ресурси
10-3 Управление на качеството на здравните продукти
10-4 Управление на маркетинга и общественото мнение
11- Здравна икономика
11-1 Влияние на здравето върху икономиката
11-2 Теория на здравната икономика
11-3 Модели за финансиране на здравеопазването
11-4 Финансиране на здравните подсистеми
12- Икономически оценки в здравеопазването
12-1 Икономически анализ минимизиране на разходите
12-2 Икономически анализ разход/ефективност
12-3 Икономически анализ разход/полезност
12-4 Икономически анализ разход/полза

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки