Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАТрихомоназа скритата паразитоза
Трихомоназа скритата паразитоза

Код: 91276_VAP_122
Категория: Акушерство и гинекология, Паразитология
Автор: Красимира Енева
Издателство: LaxBook
Фоормат: 14 х 21 см. 
ISBN: 978-619-189-127-6
Година: 2019
Страници: 146 

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Поръчай
ОПИСАНИЕ

В монографията се представя съвременните схващания за заболяването трихомоназа и неговият причинител - Trickomonas vaginalis, както етиология, морфология, патогенеза, патоанатомия, имунитет, клиничната картина, диагностимчните методи и терапевтични подходи и профилактиката при тази паразитозаа.

Обръща се внимание на рисковите групи и някои особености в клиничното протичане на трихомоназата - асимптомно паразитоносителство, което обуславя "скритото" съществуване на заболяването сред обществото.

Монографията е предназначена за широк диапазон от специалисти: паразитолози, микробиолози, акушеро-гинеколози, уролози, дерматолози, епидемиолози, инфекционидти, ОПЛ и др

 

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
Исторически данни
ГЛАВА I. ЕТИОЛОГИЯ
Наеменования и таксономия
Морфология, биология и биологичен цикъл на trichomonas spp.
ГЛАВАII. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Източник на инвазията
Механизъм на заразяване, фактори на заразяване
Възприемчивост
Устойчивост, вирулентност, паразитоносителство
Разпространение на трихомоназа в света е България
Рискови фактори и рискови групи
ГЛАВА III. ПАТОГЕНЕЗА
ГЛАВА IV КЛИНИКА

Трихомоназа при мъже
Трихомоназа при жената
Трихомоназа при бременни
Трихомоназа при стрелитет
Трихомоназа при трихомоназа
ГЛАВА V. ДИАГНОЗА
Клинична диагностика
Микроскопска диагностика
Културна диагностика
Имунологична диагностика
Молекулярнобиологична диагностика
Диференциална диагностика
Клинично-диагностичен алгоритъм при трихомоназа
ГЛАВА VI. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИ

 

 

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност