Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАПсихиатрия. Учебник за медицински сестри и акушерки и студенти в медицинските колежи
Психиатрия. Учебник за медицински сестри и акушерки и студенти в медицинските колежи
Код: 12094_VAPVAR_135
Категория: Акушерство и гинекология, Психология. Психотерапия
Автор: Под редакцията на Риналдо Шишков и Христо Кожухаров
Издателство: Медицински университет Варна 
ISBN: 978-619-221-209-4
Формат: 14 х 21 см. 
Корица: мека 
Година: 2019 
Страници: 269 

НЯМА НАЛИЧНОСТ
Поръчай
ОПИСАНИЕ

Второ допълнено и преработено издание.

"Това е второто издание на учебника по психиатрия за медицински сестри и акушерки на Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна. Авторският колектив счита, че е задоволил една необходимост, свързана както с обучението на специалисти по здравни грижи, така и на студенти от Медицинския колеж.

Нашият стремеж при написването на учебника е да запазим традициите в системата на преподаване на психиатричната наука, поставени от създателя на Катедрата по психиатрия и медицинска психология проф. д-р Владимир Иванов." (Редакторите)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Част I. Клинична психиатрия

ГЛАВА 1. Психично здраве и психична болест. Био-психосоциален модел при психичните заболявания. Сестринска оценка и поведение
ГЛАВА 2. Основни симптоми и синдроми в психиатрията
ГЛАВА 3. Органични психични разстройства: сестрински диагнози и клинично поведение
ГЛАВА 4. Зависимости. Разстройства, причинени от алкохол и психоактивни вещества. Сестрински оценки и терапевтично поведение
ГЛАВА 5. Шизофрения - сестринска диагноза и клинично поведение
ГЛАВА 6. Афективни разстройства - БАР. Сестринска диагноза
ГЛАВА 7. Тревожни и невротични разстройства. Сестрински оценки и поведение
ГЛАВА 8. Свързани със стрес соматоформни и психосоматични разстройства. Сестрински диагнози и клинично поведение
ГЛАВА 9. Дисоциативни (конверзионни) разстройства. Сестрински оценки и терапевтично поведение
ГЛАВА 10. Психосексуални разстройства. Сестрински диагнози и клинично поведение
ГЛАВА 11. Психични разстройства с начало в детска и юношеска възраст. Сестрински диагнози
ГЛАВА 12. Психични разстройства, свързани с напреднала и старческа възраст
ГЛАВА 13. Разстройства на контрола върху импулсите
ГЛАВА 14. Личностови разстройства: сестрински диагнози и клинично поведение
ГЛАВА 15. Биологично лечение. Сътрудничество с пациента
ГЛАВА 16. Психотерапевтично поведение. Медицинската сестра/ акушерката като котерапевт

ЧАСТ II. Роля и място на медицинската сестра/ акушерка в терапевтичния процес

ГЛАВА 17. Комуникация с пациента и семейството. Психиатрично/ психотерапевтично интервю. Разговор в ежедневието. Отношенията между медицинската сестра/акушерката и пациента. Семейство и психична болест. Психичната болест като стигма
ГЛАВА 18. Мултидисциплинарен клиничен екип
ГЛАВА 19. Етични и правни аспекти в работата на медицинската сестра и акушерката. Поверителност. Информирано съгласие за лечение. Документи, свързани със сестринското обслужване
ГЛАВА 20. Обгрижване на пациент. Сестринска анамнеза, диагноза и индивидуален план за грижи. Поведение на медицинската сестра/ акушерка при отказ от храна от страна на пациента. Организация на посещение при психично болен, лекуван в стационар. Обслужване на болни в извънболнична и болнична среда
ГЛАВА 21. Агресия. Предотвратяване на насилие и справяне с насилието. Преднамерено себеувреждане и намаляване на риска. Изолиране и фиксиране на пациенти. Поведение на медицинската сестра при обслужване на експертен пациент. Оценка за симулация и дисимулация
ГЛАВА 22. Организация на дейностите по прием и изписване на пациенти
ГЛАВА 23. Лечебен процес. Поведение на медицинската сестра при ежедневния прием на лекарства от психично болен и при прилагане на депо медикаменти. Подготовка и роля на медицинската сестра при прилагане на електроконвулсивна терапия. Документация, водена от медицинската сестрa

 

 

 

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност